MuseumShop

Expositie: de boeken van Van Westreenen

23 sep 2011 > 29 sep 2011

Expositie de boeken van van westreenen

In de boekzaal van museum Meermanno is elke drie maanden een wisselende selectie te zien van handschriften en oude drukken uit de collectie van het museum. Deze collectie werd bijeengebracht door baron Willem van Westreenen. Van jongs af aan was Van Westreenen een hartstochtelijk verzamelaar. Van de verschillende collecties die hij bijeenbracht, was de verzameling boeken de belangrijkste. Zonder twijfel heeft het voorbeeld van zijn veel oudere achterneef Johan Meerman (1753-1815) en diens vader Gerard Meerman (1722-1771) hem sterk beïnvloed. Hun bibliotheek kwam in 1824 onder de hamer, in strijd met wat Johan Meerman in zijn testament had vastgelegd. Van Westreenen probeerde op de veiling door forse aankopen een belangrijk deel van die collectie bijeen te houden en op die manier cultureel erfgoed voor Nederland te bewaren. De alleroudste boeken zijn met de hand geschreven op perkament of papier; de meeste van na 1450 zijn gedrukt. Van Westreenens belangstelling ging in het bijzonder uit naar de beginperiode van de boekdrukkunst, de periode van de incunabelen (1450-1500). In zijn visie begon het drukken van boeken met losse houten letterstaafjes. museum Meermanno

Laatste Exposities